Selecteer een pagina

Privacybeleid

DeWaardebepaler.nl draait om het uitwisselen van informatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het is ons daarbij alles aan gelegen dat de privacy van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer volledig beschermd is. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorg beveiligd en afgeschermd.

Als opdrachtgever wordt de door u gedeelde informatie met betrekking tot uw aanvraag enkel gebruikt om door te sturen naar 1 waardebepaler die concreet uw opdracht kunnen uitvoeren. Deze informatie wordt op geen enkele manier gedeeld met, of doorverkocht aan derden. Wel wordt deze informatie voor eigen gebruik door DeWaardebepaler.nl bewaard ter verbetering van de eigen website.

Als opdrachtnemer wordt de door u gedeelde informatie geheel niet gedeeld met andere partijen. DeWaardebepaler.nl staat bedrijven niet toe te informeren naar de aangesloten deelnemers, en deelt zelf op geen enkele wijze de bedrijfsinformatie van de aangesloten opdrachtnemers. De gedeelde informatie van opdrachtnemers wordt enkel gebruikt voor administratieve verwerking.

Van bezoekers van DeWaardebepaler.nl worden middels Google Analytics en Mtrack bezoekgegevens geregistreerd. Deze gegevens zijn anoniem en er vindt geen identificatie plaats als er geen vermoedens van misbruik bestaan. De bezoekgegevens worden enkel gebruikt om de website te verbeteren. Als er een actie op de website wordt ondernomen, te weten het aanvragen van een waarebepaling of het registreren als bedrijf, wordt er een IP-adres vastgelegd. Het IP-adres wordt enkel opgeslagen om misbruik van de website tegen te gaan. Er worden geen cookies aangemaakt bij het gebruik van DeWaardebepaler.nl Bij vermoedens van misbruik vindt er wel identificatie plaats op basis van de opgegeven contactgegevens en het geregistreerde IP-adres.

DeWaardebepaler.nl heeft diverse uitgaande links naar andere websites geplaatst. DeWaardebepaler.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid van andere websites.

DeWaardebepaler.nl heeft het recht om het privacybeleid zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen. Het is raadzaam om ons privacybeleid met enige regelmaat te controleren, indien u daar prijs op stelt.

Vragen over ons privacybeleid kunnen gericht worden aan info@dewaardebepaler.nl Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.